Konsortiemöte på KB

You are here

Home / Konsortiemöte på KB
2019-03-21 09:00 to 2019-03-22 17:00
Undefined

Plats: Kungliga biblioteket, KB

Lokal: meddelas senare.

Program: meddelas senare. Programmet inbegriper två workshoppar: en om inmatning av metadata, en om anonymisering av text.