Workshop i Tartu den 13/6 2018: Digital språkhistoria

You are here

Home / Events / Current events / Workshop i Tartu den 13/6 2018: Digital språkhistoria
2018-06-13 (All day)
Undefined

Workshop: Digital språkhistoria

Plats: Tartu, Estland

13 juni 2018

 

Program

12.30–12.45 Introduktion (Anna Hannesdóttir)

12.45–13.15 Joakim Lilljegren: Historiska metadata i Korp

13.15–13.45 Fredrik Valdeson: Att använda Språkbankens resurser för att undersöka svenskans dubbelobjektskonstruktion

13.45–14.15 Lena Rogström: Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar – ett digitaliseringsprojekt med ortografiska utmaningar

14.15–15.00 KAFFEPAUS

15.00–15.30 Ida Larsson & Johan Roxendal: Försök till automatisk annotering av partikelverb i historisk text

15.30–16.00 Kersti Börjars: Att använda trädbanker – ett exempel

16.00–16.45 Klas Hjortstam: Tutorial – att använda språkbankens historiska material

16.45–17.15 Diskussion: Vägen vidare (Ida Larsson)

 

I anslutning till konferensen Svenska språkets historia 15 i Tartu inbjuder vi till en öppen workshop på temat Digital språkhistoria 13 juni 2018. Workshopen organiseras i samarbete med Swe-Clarin och projektet Variation och förändring i den nordiska verbfrasen. Syftet med workshopen är att presentera de stora historiska material som finns i Språkbanken och de metoder som utvecklats för att undersöka dem.

Presentationer inom workshopen kan beröra genomförd, pågående eller planerad forskning och även metodiska aspekter på automatiskt framtagna data. För presentationerna gäller samma villkor som vid konferensen i övrigt: 15−20 minuters presentation och 5−10 minuters diskussion. Vi avsätter också tid för gemensam diskussion i slutet.

Anmälan till workshopen görs genom insändande av sammanfattning om upp till 300 ord till ida larsson (à) iln uio no senast den 15 mars 2018. Besked om antagning av bidrag meddelas senast den 10 april.

För information om Svenska språkets historia 15 se hemsidan: sisu.ut.ee/svenskaspraketshistoria15

 

Väl mött i Tartu!

Lars Borin, Anna Hannesdóttir, Ida Larsson och Lena Rogström