Workshop: Tilltal

You are here

Home / Workshop: Tilltal
2019-04-11 13:00 to 2019-04-12 15:00
Undefined

Välkommen på workshop i projekt Tilltal på KTH 11-12 april 2019.

Syftet med projektet är att göra inspelningar från dialekt- och folkminnesarkiven mer tillgängliga för forskning med hjälp av talteknologiska metoder. Projektet är ett samarbete mellan ISOF/Språkrådet, KTH/TMH och Riksarkivet – mer info finns här: https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprak-och-it/spraklig-infrastruktur/tilltal.html

Vi har bjudit in Johan Oomen från Instituut voor Beeld en Geluid i Nederländerna, som kommer att öppna mötet med en key-note utifrån sina omfattande erfarenheter av arbete med AV-arkiv. Avsikten med workshop-dagarna är annars i huvudsak att ventilera projektets framsteg och utmaningar med en mindre krets särskilt inbjudna experter.

Vi börjar efter lunch torsdagen den 11 april klockan 13.00 och beräknas vara klara fredagen den 12 april före 15.00. Vi hoppas att du har möjlighet att vara med, och ge dina perspektiv på projektets utveckling. Vill du själv visa något som relaterar till projektets teman är det också välkommet.

Tacksam för besked om ditt deltagande på adress johanna.berg@varldskulturmuseerna.se så snart som möjligt och OBS senast 2019-04-07. Vänligen meddela också om du har några särskilda allergier eller andra kostpreferenser vi bör ta hänsyn till när vi planerar måltiderna.