Tidigare evenemang

Du är här

Hem / Events / Tidigare evenemang
2016-11-16 10:30 till 16:45
NB: Program change There has been a change in schedule to accomodate participants flying into Umeå in the morning. The workshop now starts with coffee at 10.30 and goes on until 16.45. Venue...
2016-11-15 12:00 till 16:00
2016-11-15 10:00 till 16:00
    • Kan man se om diskussioner om lösdriveri samvarierar med olika antagna orsaksförhållanden över tid? • (Hur) diskuteras kvinnors arbete över tid? • Hur diskuteras alkohol, när...
2016-11-09 (Hela dagen)
Nordic Clarin Network Workshop, Bergen, 9 November 2016 Workshop tema: Language and information in social and political sciences research Program
2016-10-26 09:15 till 2016-10-29 16:15
2016-10-07 10:00 till 20:00
Språket är centralt i vår tillvaro. Det är vårt främsta medel för kommunikation och för vår sociala sammanhållning. Men det är också en grundförutsättning för i stort sett all forskning som tar sig...
2016-09-12 (Hela dagen)
Digitala vägar till samlingarna, Kungliga Biblioteket Digitala vägar till samlingarna, i samarrangemang av Digisam/Riksarkivet och KB, var en uppföljning av 2015 års seminarium med samma rubrik....
2016-09-06 13:00 till 15:00
2016-06-09 13:00 till 2016-06-10 13:00
2016-05-31 12:00 till 16:00

Sidor