IrisTK

Du är här

Hem / IrisTK

IrisTK

Typ

Verktyg eller tjänst

Utgivare
Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Gabriel Skantze: Skapare
Beskrivning
Java-baserat ramverk för att utveckla multimodala dialogsystem.