Swe-Clarins katalog

Du är här

Hem / Tool Service / Swe-Clarins katalog

Stagger

  • Verktyg för morfologisk analys och disambiguering för svenska och isländska.

I*Link [länkningsverktyg för parallella texter]

  • I*Link är ett verktyg för att skapa länkar mellan korresponderande segment i parallella texter. Det är särskilt tänkt att användas för korrespondenser mellan ord och fraser i en källtext och deras motsvarigheter i en översättning. Systemet förutsätter att texterna delats upp i korresponderande segment av mindre storlek, lämpligen mening för mening.

IrisTK

  • Java-baserat ramverk för att utveckla multimodala dialogsystem.

Higgins Annotation Tool (HAT)

  • Higgins Annotation Tool används för att transkribera och märka upp tal med ett eller flera ljudspår (exempelvis dialog).

Automated Essay Scoring

  • Verktyg för att sätta betyg på uppsatser i svenska.

efmaral

  • Verktyg för att mycket snabbt länka ihop ord i parallella texter.

Spacos

  • Verktyg för att länka ihop ord och föra över ordklassannotation i parallella texter.

Blacklist Classifier

  • Blacklist Classifier är ett enkelt verktyg för att skilja mellan besläktade språk. Det använder en lista (= 'Blacklist') med ord som kan tränas på jämförbara korpusar. Samlingen innehåller listor för bosniska, kroatiska och serbiska.

Blast

  • BLAST är ett verktyg som förenklar annotatering av fel som uppstår efter maskinöversättning.

Docent

  • Docent är en dekoder för frasbaserad statistisk maskinöversättning (SMT). Till skillnad från de flesta andra dekodrar översätter Docent hela dokumentet som en enhet i stället för att översätta varje mening för sig. Docent tillåter användning av information utöver meningsgränsen för att förenkla utvecklingen av diskursbaserade modeller för SMT.

Sidor