Swe-Clarins katalog

Du är här

Hem / English / Swe-Clarins katalog

Lexin: Svensk-engelskt lexikon

  • Svensk-engelskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Linköping Translation Corpus (LTC)

  • Parallellställd korpus med engelsk-svenska texter från olika domäner, inklusive hjälptexter och skönlitteratur.

PAT-PAR-korpus

  • En parallellkorpus bestående av patentansökningar på engelska och svenska från fem olika patentklasser.

Lexin flerspråkiga lexikon

  • Lexin är flerspråkiga lexikon framtagna för invandrare som vill lära sig svenska och lämpar sig även för den flerspråkiga undervisningen. Lexikonen omfattar mellan 5 000 och 28 500 uppslagsord, vilka består av vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Uppslagsorden är försedda med språkexempel och uttryck, satskonstruktion, stilistisk och grammatisk kommentar, sakupplysning samt förklaring genom omskrivning och/eller synonym. Publicerade 1995 - 2010.

Myndighetstexter

  • Parallellställda webbtexter ordnade efter organisation. Ursprungstexten är alltid den svenska, övriga texter är översättningar. Texterna är inhämtade från svenska myndigheter under 2017 och 2018. De flesta texterna är nedladdningar från respektive myndighets webbplats. Områden: arbetsförmedling, arbetsmiljö, information till brottsoffer, socialförsäkring, konsumentfrågor, livsmedelsrekommendationer. Parallel texts arranged under each organisation. Most texts have been downloaded from the website of each respective organisation. The original text is always in Swedish and the other texts are translations. språk/Languages: amh = amhariska ara = arabiska aze = azeriska bos = bosniska bul = bulgariska ces = tjeckiska ckb = sorani-kurdiska deu = tyska ell = grekiska eng = engelska est = estniska fas = persiska fin = finska fra = franska hin = hindi hrv = kroatiska hun = ungerska hye = armenska ita = italienska kat = georgiska kmr = kurmanji-kurdiska lav = lettiska lit = litauiska mon = mongoliska pol = polska prs = dari pus = pashto rom = romska rom = rumänska rus = ryska som = somaliska spa = spanska sqi = albanska srp = serbiska swe = svenska tha = thailändska tir = tigrinja tur = turkiska uzb = uzbekiska zho = kinesiska .