Swe-Clarins katalog

Du är här

Hem / Swe-Clarins katalog

Lexin: Svensk-grekiskt lexikon

  • Svensk-grekiskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Lexin: Svensk-finskt lexikon

  • Svensk-finskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Lexin: Svensk-engelskt lexikon

  • Svensk-engelskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Lexin: Svensk-bosniskt lexikon

  • Svensk-bosniskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Lexin: Svensk-azerbajdzjanskt lexikon

  • Svensk-azerbajdzjanskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Lexin: Svensk-arabiskt lexikon

  • Svensk-arabiskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Lexin: Svensk-amhariskt lexikon

  • Svensk-amhariskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Lexin: Svensk-albansk lexikon

  • Svensk-albanskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Lexin: Ljudfiler, svenskt lexikon

  • Ljudfiler med uttalsangivelser för svenskt lexikon.

Lexin: Svenska ord svenskt lexikon

  • Svenska ord, Lexins svenska lexikon, fjärde versionen. Den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen 1984. Flera tusen nya ord och uttryck har lagts till. Språkexemplen har uppdaterats och fler böjningsformer och fylligare information om konstruktioner har tillkommit. Revideringen har gjorts vid Göteborgs universitet av Daniel Berg, Sture Berg, Ann-Kristin Hult, Louise Holmer, Christian Sjögreen, Emma Sköldberg och Maria Toporowska Gronostaj under ledning av professor Sven-Göran Malmgren.

Sidor