Swe-Clarins katalog

Du är här

Hem / Swe-Clarins katalog

Svensk-finsk ordlista: utmätnings- och konkursord

  • Svensk-sverigefinsk ordlista med utmätnings- och konkursord. Publicerades i Kieliviesti 1/2007. Innehåller ca 160 ord. 2007.

Svensk-finsk ordlista: valbegrepp

  • Svensk-sverigefinsk ordlista med ord och begrepp som rör val och att rösta. Publicerades i Kieliviesti 1/2006. Innehåller 94 uppslagsord. 2006.

Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

  • Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finskans utveckling i allmänhet. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.

Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

  • Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Lexin flerspråkiga lexikon

  • Lexin är flerspråkiga lexikon framtagna för invandrare som vill lära sig svenska och lämpar sig även för den flerspråkiga undervisningen. Lexikonen omfattar mellan 5 000 och 28 500 uppslagsord, vilka består av vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Uppslagsorden är försedda med språkexempel och uttryck, satskonstruktion, stilistisk och grammatisk kommentar, sakupplysning samt förklaring genom omskrivning och/eller synonym. Publicerade 1995 - 2010.

En parallelställd korpus av lättlästa och standardsvenska myndighetstexter

  • En korpus av svenska myndighetstexter parallellställda med tre olika metoder

Myndighetstexter

  • Parallellställda webbtexter ordnade efter organisation. Ursprungstexten är alltid den svenska, övriga texter är översättningar. Texterna är inhämtade från svenska myndigheter under 2017 och 2018. De flesta texterna är nedladdningar från respektive myndighets webbplats. Områden: arbetsförmedling, arbetsmiljö, information till brottsoffer, socialförsäkring, konsumentfrågor, livsmedelsrekommendationer. Parallel texts arranged under each organisation. Most texts have been downloaded from the website of each respective organisation. The original text is always in Swedish and the other texts are translations. språk/Languages: amh = amhariska ara = arabiska aze = azeriska bos = bosniska bul = bulgariska ces = tjeckiska ckb = sorani-kurdiska deu = tyska ell = grekiska eng = engelska est = estniska fas = persiska fin = finska fra = franska hin = hindi hrv = kroatiska hun = ungerska hye = armenska ita = italienska kat = georgiska kmr = kurmanji-kurdiska lav = lettiska lit = litauiska mon = mongoliska pol = polska prs = dari pus = pashto rom = romska rom = rumänska rus = ryska som = somaliska spa = spanska sqi = albanska srp = serbiska swe = svenska tha = thailändska tir = tigrinja tur = turkiska uzb = uzbekiska zho = kinesiska .

DiACL

  • DiACL is an open access database with lexical and typological/morphosyntactic data for historical, comparative and phylogenetic linguistics. It contains data from 500 languages of 18 families, divided into three macro-areas: Eurasia, Pacific, and the Amazon.

Myndighetstermer

  • Termresurser mottagna av tre olika myndigheter under 2017 och 2018. Publicerade här i de format de mottogs. Tillväxtverket: januari 2018. Migrationsverket: oktober 2018 Försäkringskassan: januari 2017 (svenska till franska och spanska) samt februari 2018 (svenska till de andra språk). ----- Terminological resources received by three Swedish public agencies in 2017 and 2018. They are published here in the format they were received. Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket): January 2018 Swedish Migration Agency (Migrationsverket): October 2018 Försäkringskassan: January 2017 (Swedish to French and Spanish) and February 2018 (Swedish to the other languages).

Sidor