Linköping English-Swedish Parallel Treebank (LinES)

Du är här

Hem / Linköping English-Swedish Parallel Treebank (LinES)

Linköping English-Swedish Parallel Treebank (LinES)

Typ

Korpus

Utgivare
Linköpings universitet

Lars Ahrenberg: Skapare
Beskrivning
Parallellställd trädbank med dependensanalyser, delvis baserad på Linköping Translation Corpus. Meningarna är hämtade från sju olika källor, inkluderande hjälptexter, Europarl och skönlitterära texter.