Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

Du är här

Hem / Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

Typ

Språkbeskrivning

Utgivare
Språkrådet

Språkrådet: Redaktör
Plats

SWE

Tid

start=1980; end=2016

Beskrivning
Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finskans utveckling i allmänhet. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.
Ämne
Språk: Finnish
Språk

Finska

Format
Format (Storlek):
text/plain ()
application/pdf ()
Relation
Är del av: https://sweclarin.se/swe/svensk-finska-ordlistor-flera-domäner
Licens
CC BY